Politika zasebnosti

Sonja Prosen s.p., Koseze 16, 6250 Ilirska Bistrica (v nadaljevanu: upravljavec) obdeluje osebne podatke, ki jih pridobi od vas, ko uporabljajte spletno stran www.belakapa.si ali stopite v stik z nami preko kontaktnega obrazca ter e-naslova. 

 

Obdelava osebnih podatkov ob uporabi spletne strani

Upravljavec obdeluje vaše osebne podatke ob obisku spletne strani www.belakapa.si z namenom, da spremlja in zagotavlja delovanje ter varnost uporabe spletne strani. Ta obdelava se izvaja na podlagi lastnega zakonitega interesa (f. točka 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR)).

Ob obisku spletne strani se izvede obdelavo podatkov:

  • o času dostopa na spletno stran,
  • vašem IP naslovu in
  • naslovu spletne strani. 

Obdelava teh podatkov je nujno potrebna za zagotavljanje informacijske varnosti in delovanja informacijskih sistemov, varnosti omrežja in informacij, preprečevanja nepooblaščenega dostopa do informacijskih sistemov upravljavca ter odzivanja na računalniške varnostne grožnje in incidente. V ta namen upravljavec prav tako izvaja tehnično vzdrževanje spletnih strani in storitev. 

Upravljavec lahko v primeru suma zlorab oziroma kaznivih ravnanj v primernem in sorazmernem obsegu obdeluje podatke o uporabnikih spletnih strani in spletnih storitev za namen identifikacije in preprečevanja morebitnih prevar ali zlorab (t.i. black list) ter lahko, če je to primerno, te podatke tudi posreduje pristojnim organom.

Za več informacij prosimo sledite tudi povezavi »Piškotki«, ki so sestavni del te Politike zasebnosti.

 

Obdelava osebnih podatkov ob kontaktiranju

Upravljavec obdeluje osebne podatke, ki ste jih navedli v elektronskih sporočilih poslanih na elektronski naslov upravljavca ali na spletnem obrazcu za kontaktiranje na www.belakapa.si, z namenom, da vam zagotovi informacije, ki ste jih zahtevali. Obdelava se izvaja na podlagi našega zakonitega interesa po f. točki 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR).

Podatki, ki jih posredujete preko kontaktnega obrazca oziroma elektronskega sporočila so:

  • kontaktni podatki (ime, priimek, firma, elektronski naslov, telefonska številka, ki je neobvezna),
  • vsebina vašega sporočila;

Upravljavec podatke obdeluje za namen komunikacije, kadar boste takšno željo izrazili. Osebnih podatkov in kontaktnih informacij se ne uporablja v druge namene ter se jih ne razkriva tretjim osebam.

 

Kategorije uporabnikov

Pri tehničnih vidikih vzpostavitve, delovanja in varnosti spletne strani upravljavec sodeluje z obdelovalci. Slednji osebne podatke obdelujejo zgolj izjemoma in v omejenem obsegu (npr. naključni vpogled v podatke pri odpravljanju tehničnih težav). Upravljavec ima s ponudnikom IT storitev, ki omogoča  delovanje spletne strani, sklenjeno ustrezno pogodbo o obdelavi po členu 28 GDPR.

 

Rok hrambe

Upravljavec bo osebne podatke iz kontaktnega obrazca obdeloval do dosega namena njihove obdelave. Pri hrambi podatkov o aktivnosti na spletni strani (IP naslov) bo obdelava in hramba  trajala zgolj za čas, ki je opredeljen v politiki Piškotkov, razen v kolikor gre za incidente in kršitve. V slednjem primeru se podatki hranijo trajno.

 

Pravice posameznika

Vezano na opisane obdelave osebnih podatkov lahko v zvezi z njimi uveljavljate pravico do dostopa, popravka, izbrisa, omejitve obdelave osebnih podatkov ali obdelavi ugovarjate.

Zgornje pravice uveljavite s pisno zahtevo, preko spletnega kontaktnega obrazca, na info@belakapa.si ali na naslov Sonja Prosen s.p., Koseze 16, 6250 Ilirska Bistrica.

Uresničevanje vaših pravic vam bomo zagotovili v enem mesecu po prejemu zahteve, ta rok pa se lahko pod določenimi pogoji podaljša za dva meseca. V kolikor bomo rok podaljšali, vas bomo o tem in o razlogih za to obvestili v roku enega meseca od podaje zahteve.

 

Pritožba

Upravljavec si prizadeva, da vaše osebne podatke obdeluje zakonito in jih varuje z ustreznimi tehnološkimi in organizacijskimi sredstvi.

Če menite, da se vaši osebni podatki pri upravljavcu obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, imate pravico vložiti pritožbo pri Informacijskemu pooblaščencu Republike Slovenije.

 

Pogoji uporabe

Sonja Prosen s.p., Koseze 16, 6250 Ilirska Bistrica je lastnik spletne strani in domene www.belakapa.si.

Spletna stran je vzpostavljena z namenom obveščanja širše javnosti o podjetju ter njegovih storitvah. Prosimo vas, da kot obiskovalec spletne strani, upoštevate spodaj naštete pogoje. Z ogledom tega spletnega mesta potrjujete, da se s pogoji strinjate in jih v celoti sprejemate.

Odgovornost za vsebino

Vsebine, objavljene na tej spletni strani, so informativne narave. Lastnik spletne strani bo s potrebno skrbnostjo poizkušal zagotavljati točnost in ažurnost podatkov in si hkrati pridržuje pravico, da spreminja vsebino spletne strani in/ali preneha z njenim dopolnjevanjem, kadarkoli, brez vsakršnega predhodnega obvestila in tako ne prevzema nobenih odgovornosti za osveževanje podatkov in informacij na spletni strani.

Upravljavec ne prevzema odgovornosti za morebitne vsebinske nepravilnosti objavljenih podatkov in informacij, do katerih je lahko prišlo zaradi sprememb zakonodaje, sodne prakse, stališč državnih organov ali drugih nepredvidljivih vzrokov ter očitnih napak pri vnosu podatkov na spletno stran. Lastnik spletne stran ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi izvirala iz uporabe ali nemožnosti uporabe spletne strani ter podatkov in informacij v zvezi s tem.

Upravljavec prav tako ne odgovarja za obliko, vsebino in pravilnost podatkov, pridobljenih prek hipertekstnih povezav, ki se na tej spletni strani lahko pojavijo, vendar niso v njegovem upravljanju.

Avtorske pravice

Na podlagi Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP) je Sonja Prosen s.p. imetnik materialnih avtorskih pravic nad avtorskimi vsebinami v najširšem pomenu (grafičnimi elementi, fotografijami, ilustracijami oz. drugimi predstavitvami besedila), objavljenimi na spletni strani. Avtor promocijskih fotografij na spletni strani je Simon Špilar, če ni drugače navedeno. Pisava, uporabljena na spletni strani je iz knjižnice Google Fonts.  

Brez pisnega dovoljenja upravljavca je prepovedano vsakršno kopiranje, prepisovanje, razmnoževanje in kakršno koli razširjanje v komercialne namene.

 

Varovanje zasebnosti

Varovanje zasebnosti podrobneje ureja Politika zasebnosti upravljavca, ki je sestavni del teh pogojev uporabe spletne strani. O piškotkih, ki se uporabljajo na spletni strani si lahko preberete v zavihku »

Ostanimo v stiku

Vas zanimajo novosti, posebne ponudbe in ostale novice? Obljubimo, ne bomo nadležni.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram