Splošni pogoji poslovanja

Hišo Belakapa  (v nadaljevanju gostitelj) upravlja Sonja Prosen s.p., (Koseze 16, 6250 Ilirska Bistrica), ki oddaja nastanitev v skladu svojimi Splošnimi pogoji poslovanja.


Sklenitev pogodbe
Pogodba je sklenjena, ko gostitelj prejme pisno naročilo gosta za rezervacijo. S tem se smatra, da gost v celoti sprejema Splošne pogoje poslovanja.


Rezervacije
Potrjena rezervacija je zaveza, pogodba med gostiteljem in gostom, katere določila morata oba spoštovati. Najem nastanitvene enote vključuje:

 • najem izbrane nastanitve – hiše s teraso in vrtom na noč (razen če ni drugače dogovorjeno);
 • uporabo posteljnine;
 • uporabo brisač;
 • uporabo opremljene kuhinje in ostalih prostorov hiše;
 • parkirni prostor pred hišo;
 • brezplačni Wi-Fi;
 • prijavo.

Gostitelj je dolžan imeti pripravljene sobe, ki jih je gost rezerviral, in uresničiti dogovorjene storitve. Gost se obveže, da plača dogovorjeno ceno za storitve, ki jih je/bo izkoristil. Gost nima pravice do dodatnih storitev, ki mu niso bile obljubljene oz. ki niso v ponudbi gostitelja.


Obvestilo gostom pred prihodom
Gostitelj gostom najmanj dan pred prihodom na posredovani elektronski naslov ali telefon pošlje sporočilo, v katerem ga spomni na veljavno rezervacijo, obvesti o možni uri prijave in načinu kontaktiranja ter načinu vstopa v hišo.


Prijava/odjava gostov

Prijava
Ob prijavi v hišo je potrebno predložiti veljaven identifikacijski dokument (potni list, osebno izkaznico, vozniški izpit…). Dokumenti morajo biti veljavni v času prihoda in odhoda gosta iz hiše. Vsaka oseba, ki je nastanjena v hiši je dolžna imeti veljavni dokument. V kolikor oseba ni polnoletna mora za to poskrbeti zanj odgovorna oseba.

Prenočevanje oseb, ki niso prijavljene je prepovedano.

Rezervirana nastanitvena enota je gostu na voljo med 16. in 20. uro na dan prihoda.

Na podlagi predhodnega dogovora se lahko gostom omogoči zgodnja ali pozna prijava.


Odjava
Na dan odhoda mora gost do 11. ure zapustiti hišo, oddati ključ in poravnati vse neporavnane stroške (npr. turistično takso, …).

Če gost prekorači čas odhoda, lahko gostitelj od njega zahteva doplačilo. Na podlagi predhodnega dogovora se lahko gostom omogoči pozna odjava.


Parkiranje
Za goste zagotavljamo omejeno število parkirnih mest. Parkirišča so vključena v ceno najema hiše. Gostje sami odgovarjajo za svoje avtomobile, motorje in druga prevozna sredstva ter stvari, ki jih pustijo v njih. Za izgubo ali poškodbe ne odgovarjamo.


Dodatno ležišče in otroci
Maksimalno število oseb v hiši je enako številu postelj (6+2). Posebnih doplačil ali popustov za otroke ni. Otroška postelja je na voljo po posebnem dogovoru.  


Mir in tišina
V hiši mora biti mir med 22. in 7. uro.


Red in čistoča nastanitvene enote
Gostje so dolžni skrbeti za red in čistočo v svoji nastanitveni enoti. Zaključno čiščenje je vključeno v ceno nastanitve. Izredno čiščenje je mogoče v skladu z dogovorom in gostitelj lahko zanj zaračuna doplačilo.

Posteljnina in brisače se v toku ene rezervacije menjajo na zahtevo gosta. Vsekakor prosimo goste za ekološko ravnanje, saj z zmanjševanjem porabe vode in čistil skupaj varujemo naravo.


Kajenje
V hiši kajenje in vajpanje ni dovoljeno v nobenem prostoru. Le to je dopustno na terasi oz. na zunanjih površinah, vendar pa je potrebno ugasnjene odpadke za seboj pospraviti in odložiti v zunanjih smetnjakih. V primeru kršitve, imamo pravico zaračunati dodaten znesek za kritje stroškov čiščenja, osvežitve in zračenja prostora. Poleg omenjenega zneska bo dodatno zaračunana morebitna škoda, gostitelj pa ima pravico gosta predčasno odsloviti. V primeru intervencije gasilske službe zaradi kajenja, je gost dolžan plačati vse nastale stroške s tega naslova.


Hišni ljubljenci
Hišni ljubljenci so v hiši dovoljeni v skladu s posebnim dogovorom in z doplačilom.


Omejitev odgovornosti in povzročena škoda
Registrirani gostje so materialno odgovorni za vso manjkajočo ali poškodovano opremo v sobah, kjer bivajo, in tudi v vseh drugih notranjih ali zunanjih delih hiše Belakapa. Materialna odgovornost velja tako za registrirane goste, kot za njihovo spremstvo in obiskovalce.

Gostje morajo skrbeti, da so vrata hiše varno zaprta. Gostitelj ne odgovarja za morebitno izgubo ali odtujitev osebne lastnine, ki jo pustite v naših prostorih. Hiša je opremljena s sefom za varovanje osebne lastnine.

V primeru kršitev hišnega reda oziroma povzročanja škode si gostitelj dovoli izvesti ukrep prepovedi vstopa, odstranitev gostov iz hiše in povračilo povzročene škode.


Plačilni in odpovedni pogoji
Vsaka rezervacija je potrjena šele, ko je plačano predplačilo, katerega višina je 30 % celotnega zneska.

Minimalno bivanje v hiši je 2 noči, razen, če je to drugače pisno dogovorjeno.

Plačilni in odpovedni pogoji:

 • gost lahko brezplačno odpove do 30 dni pred prihodom;
 • če je rezervacija opravljena manj kot 30 dni pred prihodom, vam povrnemo celotni znesek, če je bila odpovedana v 48 urah po opravljeni rezervaciji in najmanj 14 dni pred prihodom. Po tem gost prejme 50 % vračila denarja za odpovedi do 7 dni pred prihodom. Zatem ni vračila denarja.
 • v primeru neprihoda se zaračuna celoten znesek rezervacije (100 %);
 • pri predčasnem odhodu je potrebno plačati celoten znesek rezervacije (100 %).


Pravica gostitelja do odpovedi rezervacije
Gostitelj ima pravico do odpovedi rezervacije, če določeni znesek ni bil plačan v dogovorjenem roku. Izjemoma sme gostitelj odstopiti od pogodbe tudi iz stvarno upravičenega razloga (npr. zaradi višje sile ali zaradi drugih okoliščin (izrednih razmer, nujnosti zaprtja nastanitve), za katere gostitelj ni odgovoren, ali pa zaradi zavajajočih oz. napačnih bistvenih podatkov, ki mu jih je posredoval gost) ali v primeru neprimernega obnašanja bodočega gosta. Plačilo oz. neplačilo odpovedi v izrednih razmerah je odvisna od dogovorov in zakonov v času višje sile.


Plačilna sredstva so:

 • gotovina;
 • nakazilo na transakcijski račun gostitelja (Banka Intesa Sanpaolo d.d., IBAN SI56 SI56 10100-0059688363, SWIFT/BIC: BAKOSI2X).

Vse cene, navedene na tej strani, so v evrih (EUR) in vključujejo davek na dodano vrednost (DDV), razen če ni izrecno navedeno drugače. Turistična taksa je dodatna plačilna postavka, ki je odvisna od dejanskega števila oseb in nočitev in ni vključena v ceno nočitve.

Na dan odjave, je potrebno poračunati morebitne dodatne stroške nastale v času bivanja. Ob odjavi morajo biti vsi neporavnani stroški plačani v celoti.


Končna določila
Za te splošne pogoje velja slovenska zakonodaja. V primeru spora med strankami je za vse spore pristojno stvarno sodišče v Kopru.

Ti splošni pogoji veljajo za vse pogodbe, sklenjene na spletni strani www.belakapa.si

Ostanimo v stiku

Vas zanimajo novosti, posebne ponudbe in ostale novice? Obljubimo, ne bomo nadležni.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram